Ngày: 6/26/2015 10:28:32 AM

Site Wide, Not Site Wide Trong SEO Là Gì?

Site Wide, Not Site Wide Trong SEO Là Gì? Ưu nhược điểm của hai hình thức này, tìm ra cách xây dựng liên kết hiệu quả cao.

Site Wide, Not Site Wide Trong SEO Là Gì? Ưu nhược điểm của hai hình thức này, tìm ra cách xây dựng liên kết hiệu quả cao.

Bạn có thể đặt link của minh dưới dạng textlink của mình ở đầu trang (header),sidebar,hoặc chân trang (footer) của 1 website khác( thường là trao đổi textlink hoặc mua textlink của site khác hoặc hệ thong site vệ tinh của bạn…) , nó sẽ làm tăng sidewide cho web của bạn.

Bạn muốn tăng “Not Side Wide” đặt link trong bài viết ở trên 1 site hoặc, comment link hoặc đặt link chữ ký … trên 1 site khác.

Ưu điểm, nhược điểm của site wide

Ưu điểm:

Khi đặt link trên 1 trang web tốt dưới dạng texlink sẽ làm gia tăng nhanh số lượng link trỏ về do link đó xuất hiện trên tất cả các trang trong site mà bạn đặt vì vậy. Nó sẽ được chia sẻ những giá trị của mỗi Page trong site đó.

Nhược điểm:

Thứ nhất: Nếu site đó xấu và nó Site đó nội dung xấu hoặc kém chất lượng hoặc bị Google phạt thì bạn cũng sẽ bị vạ lây. Thứ hai: Nếu site bạn còn mới ít nội dung và chưa có độ “Trust” tức là site yếu đặt link theo hình thức này sẽ làm tăng đột biết và không tự nhiên khiến Google nghi ngờ và có thể bạn sẽ bị phạt

Vì vậy bạn nên xây dựng nội dung phong phú, chất lượng, để web của bạn có độ Trust và xây dựng link site wide và not side wide hài hòa sẽ rất tốt cho site của bạn.