Ngày: 7/21/2015 12:15:29 PM

Thủ tục đăng ký sàn thương mại điện tử trên Mobile Apps

Công ty tôi phát triển ứng dụng mua và bán trên thiết bị di động, thay vì website. Vậy để đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử Mobile Apps như vậy thì phải làm thế nào? (Trần Anh Tuấn - Tân Bình, TP HCM).

Cục Thương mại điện tử (Vecita): Hiện nay, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đang dự thảo Thông tư về quản lý hoạt động thương mại điện tử trên nền tảng di động. Dự kiến, Thông tư sẽ được trình ban hành và cuối năm nay. Như vậy, sau khi Thông tư chính thức có hiệu lực, ứng dụng mua bán trên Mobile như bạn nói cần tuân thủ các quy định nêu tại văn bản nói trên. 

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2014, ước tính doanh thu được từ thương mại điện tử trên nền tảng di động (B2C - từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng) đạt 2,97 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2013 và chiếm 2,12% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước. 

Sự phát triển đó của giao dịch qua thiết bị di động đã đặt ra vấn đề từ mặt kinh doanh cũng như quản lý. Chính vì vậy, với sự thay đổi trong hình thức giao dịch thương mại thì cần có sự quan tâm đúng đắn cũng như xây dựng được chính sách phù hợp. 

Kỳ Duyên