Ngày: 12/2/2015 7:34:49 PM

Bộ Kế hoạch Đầu tư: Uber Việt Nam phải đứng ra nộp thuế

Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng muốn kinh doanh tại Việt Nam thì Công ty Uber Việt Nam phải thay mặt công ty mẹ Uber thực hiện các nghĩa vụ, trong đó có việc nộp thuế.

Trong một văn bản gửi Công ty Uber cuối tuần này để góp ý về đề án xây dựng khung pháp lý cho hoạt động dịch vụ kết nối vận tải của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết hiện công ty này chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ kết nối vận tải.

Đặc biệt, cơ quan quản lý kinh doanh lưu ý, việc đề án khẳng định công ty mẹ Uber B.V tại Hà Lan sẽ đứng ra thực hiện các nghĩa vụ với các cơ quan Nhà nước và khách hàng tại Việt Nam là chưa phù hợp, vì vậy đề án cần điều chỉnh nghĩa vụ cho Công ty TNHH Uber Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ, trong đó có nộp thuế theo pháp luật trong nước.

Theo Bộ Kế hoạch đầu tư, dịch vụ kết nối vận tải không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh hay là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, dịch vụ do Uber đề xuất là ngành nghề mới, chưa có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007, cũng như chưa chịu sự điều chỉnh của luật chuyên ngành là Luật Đường bộ 2008 hay các văn bản hướng dẫn. Đây cũng là hoạt động kinh doanh mà Việt Nam chưa cam kết thực hiện theo phương thức cung cấp qua biên giới trong khuôn khổ cam kết WTO mà vẫn do pháp luật Việt Nam quản lý. Vì vậy, bộ này cho rằng việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động kết nội dịch vụ vận tải là rất cần thiết.

Bộ Kế hoạch Đầu tư bày tỏ sự ủng hộ việc ứng dụng công nghệ trong kết nối vận tải vì cho rằng điều này đem lại lợi ích cho xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của ngành giao thông. Do đó, bộ này ủng hộ sự cần thiết của đề án thí điểm và khung pháp lý cho hoạt động kết nối vận tải mà Uber đề xuất và đề nghị doanh nghiệp làm theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải cũng như tham vấn thêm ý kiến các Bộ Công an, Tài chính, Khoa học công nghệ…

Tại buổi làm việc với đại diện Uber châu Á hồi cuối tháng trước, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đồng ý để Uber xây dựng khung pháp lý cho hoạt động dịch vụ vận tải của hãng Việt Nam để báo cáo Chính phủ được thí điểm như với GrabTaxi.

Tuy nhiên, đại diện ngành giao thông cũng lưu ý Uber cần thực hiện đúng việc đăng ký kinh doanh, các nghĩa vụ về thuế đối với Chính phủ Việt Nam nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo an toàn cho hành khách sử dụng dịch vụ của Uber.

Dù vậy, mới đây, cơ quan này đã phải trả về đề án của Uber do doanh nghiệp vẫn giữ quan điểm để công ty mẹ tại Hà Lan ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và chịu trách nhiệm với các khách hàng, đối tác ở Việt Nam thay vì chuyển giao cho pháp nhân trong nước.

Chí Hiếu