Ngày: 4/2/2016 2:04:42 PM

Hoạt động thương mại điện tử qua di động phải đăng ký

Thông tư 59 quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng di động phải đăng ký với cơ quan chức năng.

Thông tư do Bộ Công Thương ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/3/2016. Theo đó, đối tượng áp dụng thông tư là các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam thông qua các ứng dụng di động. Cụ thể gồm các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng bán hàng; thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ; tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Các đối tượng nêu trên phải thực hiện thông báo, đăng ký ứng dụng di động, chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, phương thức thanh toán... Các ứng dụng di động được thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Thông tư không áp dụng đối với các ứng dụng di động trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, các ứng dụng mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác, các ứng dụng thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán và dịch vụ tài chính, ứng dụng trò chơi trực tuyến, ứng dụng đặt cược hoặc trò chơi có thưởng.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thông báo, đăng ký ứng dụng di động và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin trong việc thẩm tra, xác minh các thông tin thông báo, đăng ký; theo dõi, cập nhật và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Xem Thông tư 59 tại đây.

Minh Trí